Hoppa till innehåll

#21 ”Jag är resurs på en skola. barnen måste få lyckas vilket är svårt för elever med speciella behov idag”

Jag arbetar som resurs på skola och har även ett barn med npf (adhd). Dessa barn behöver mycket stöd och förståelse, det är alldeles för höga krav i skolan idag, barnen måste få lyckas vilket är svårt för elever med speciella behov idag. De behöver annat material och verktyg för att lyckas vilket inte finns tid eller pengar till att ge.

Vilket stöd upplever du behövs för att barenn ska klara av skolan?

Tid och pengar fattas. Det krävs material och verktyg för att barnen ska kunna nå sina mål.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Utbilda personalen, anställa mer personal och skaffa ”flexgrupper” där elever med speciella behov kan få lyckas utan att behöva jämföra sig med alla andra.