Hoppa till innehåll

#22 ”Det finns ingen resurs att tillgå när man går på högstadiet och inte heller pengar till sådana åtgärder”

Hur har ditt barn det i skolan?

Sonen går i högstadiet och han är som en hemmasittare men på plats i skolan. Han går inte på en enda lektion och trots flertalet möten i skolan med både BUP och soc inkluderade så sker ingen förändring. Det finns ingen resurs att tillgå när man går på högstadiet och inte heller pengar till sådana åtgärder – det är det svar vi får från skolan. Frustrationen är hög och man vet inte var man som förälder ska ta vägen. Vi har dagliga samtal hemma och jag gör allt jag kan för att få honom till skolan, men när han väl är i skolan står man utan någon som helst kontroll. Skolan ska enligt lag ska ge varje elev de förutsättningar som behövs utifrån hens behov, men detta är ren lögn. Vi har kämpat i flera år men ingen förändring sker…

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Sonen går i högstadiet och han är som en hemmasittare men på plats i skolan. Han går inte på en enda lektion och trots fleralet möten i skolan med både BUP och soc inkluderade så sker ingen förändring. Det finns ingen resurs att tillgå när man går på högstadiet och inte heller pengar till sådana åtgärder – det är det svar vi får från skolan. Frustrationen är hög och man vet inte var man som förälder ska ta vägen. Vi har dagliga samtal hemma och jag gör allt jag kan för att få honom till skolan, men när han väl är i skolan står man utan någon som helst kontroll. Skolan ska enligt lag ska ge varje elev de förutsättningar som behövs utifrån hens behov, men detta är ren lögn. Vi har kämpat i flera år men ingen förändring sker…

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Det behövs framförallt pengar till skolan men även kunskapsutveckling och pedagoger som har utbildning inom NPF. Detta för att kunna möta varje enskild elevs behov och förutsättningar.

/Förälder