Hoppa till innehåll

#23 ”Vi hamnade återigen hos en pedagog som skulle trycka in dottern i sin lilla fyrkant”

Hur har ditt barn det i skolan?

Jag har två barn med npf-diagnoser, autism, add och dyslexi. Sonen har klarat dig hyfsat, mycket tack vare en fantastisk specialpedagog på högstadiet och att han kommit på ett gymnasium som ser och förstår, där han verkligen får utveckla sina förmågor.

Sen har vi dottern, snart 15 år, som bara sporadiskt har varit i skolan de senaste 4 åren och i dagsläget inte har några betyg. De insatser som beslutats har aldrig fullföljts, då resurser och insikt om vad dottern behöver alltid skymts av hennes höga begåvning, för då borde hon klara det själv. Nu var hon beviljad plats i kommunens resursgrupp, men pga av ändringar i personalstyrkan, har det inte fungerar, vi hamnade återigen hos en pedagog som skulle trycka in dottern i sin lilla fyrkant. Hon går nu max 3 x 30 min/ veckan, vi kommer inte iväg alla dagar.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

En verksamhet, där det finns ett socialt sammanhang, bred kompetens och där man jobbar i team, lärare, speciallärare, specialpedagog, psykolog mm, nära barnen. Där verksamheten utformas efter barnets behov, inte gruppens eller de som arbetar där.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Inse att skolan måste få kosta. Skapa strukturer som inte lämnar lärare ensamma att hantera svårigheterna som de kan ställas inför, utan att man jobbar tesmbaserat och mycket närmare varandra. Inte vänta och se och tror att det löser sig, utan att sätta in stöd tidigt. Även att en skolform inte fungerar, det måste även finnas möjlighet till mindre sammanhang med dig olika inriktning.

/Förälder