Hoppa till innehåll

#32 ”Nuvarande skola har varit duktiga på att stödja mina barn men tyvärr är deras resurser begränsade”

Hur har ditt barn det i skolan?

Jag har en som är 15 år som varit hemmasittare i 10 månader och en som är 13 år som precis fått en IF diagnos. Så hen ansöker nu till särskola.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Nuvarande skola har varit duktiga på att stödja mina barn men tyvärr är deras resurser begränsade.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Se till att det finns mindre undervisningsgruppen med UTBILDAD personal. Tyvärr sätts våra barn med outbildade 20-åringar.