Hoppa till innehåll

#33 ”jag är resurspersonal. Jag är seriöst orolig att skolan står inför ett rent helvete”

Hur upplever du skolan?

Jag upplever att jag som resurpersonal ej kan ge det stöd jag skulle behöva göra. Det pga för stora grupper där läraren ej räcker till för övriga.

Vilket stöd upplever du behövs för att barnen ska klara av skolan?

Möjlighet till arbete i mindre grupper, samtidigt som eleven får mer riktat stöd och tid att genomföra stödinsatsen.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Till att börja med: Satsa! Karlskrona Kommun Kunskapsförvaltningen är i ett läge där man ska göra stora nedskärningar. Jag är seriöst orolig att skolan står inför ett rent helvete, vilket kommer drabba såväl barnen med funktionsnedsättning men även de utan då de också kommer sakna stort stöd. Politikerna MÅSTE vakna när de lägger budget.