Hoppa till innehåll

#34 ”Barnet har fått utstå allt för mycket. Söndertrasad, gråter, orkar och vill inte, isolerad, vill dö osv. Är det så det ska vara!?”

Hur har ditt barn det i skolan?

Kaotiskt! 6 år gammalt barn som hellre vill dö än att gå till och vara i skolan. Mer pengar till både kunskap för personal i skolan, resurser och rätt stöd för eleverna. Anpassa skolan utifrån elevers behov inte elever utifrån skolan. Det är stora fel och brister i skolsystemet och hur det styrs och planeras. Vår familj håller på att gå sönder. Resursen som tillslut kom, när vårt barn nästan lidit ihjäl sig, när barnet misslyckats gång på gång. Nu vet vi inte om resursen blir kvar..hur blir det? Hur ser planen ut? Vi väntar och väntar på BUP….. det tär och skär, med allt. Kunskapen har tyvärr inte varit så god kring detta i skolan …! Vi föräldrar har fått agera lärare till lärare….skrämmande. Barnet har straffats och känt skuld och skam. Blivit dömd och bedömd av både vuxna och barn i skolan. Misslyckats så mycket att det knappt fanns en väg ut. Dåligt med goda sociala relationer. Ingen trygghet och tillit. Barnet har fått utstå allt för mycket bara 6 år gammal! Söndertrasad, gråter, orkar och vill inte, isolerad, vill dö osv. Är det så det ska vara!?

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Egen resurs/assistent, goda relationer, hjälpmedel, liten undervisningsgrupp, anpassad skolgång och skoldagar, lagom inkludering, helst resursskola!

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Anpassa utifrån varje barns behov! Lägg pengar på barnen nu så kommer de kosta mindre i framtiden. Barnen är vår framtid! Satsa och ge rektorer de pengar och resurser de behöver i sina skolor till de elever som behöver det. Ingen ska behöva lida oavsett om barnet har en utredning på BUP i grunden eller inte. Inget barn ska behöva må så dåligt att gå och vara i skolan.

/Förälder