Hoppa till innehåll

#35 ”Jag sa till lärarna att jag ger upp nu. Kan hon inte släppa mig när jag lämnar henne så får hon helt enkelt gå med mig hem”

Hur har ditt barn det i skolan?

Hon har det väldigt kämpigt i skolan. Så fort vi närmar oss skolan får hon panik och kämpar emot för att ens gå in. Hon har alltid klarat alla kunskapskrav till årskurs 4 men det sociala har varit så svårt. Under lågstadiet var en kompis till henne hennes ”hjälpjag” men de växte ifrån varandra. Fr.o.m årskurs 5 klarar hon inte heller kunskapkraven. Hon har förmågan men klarar det inte ändå. Under HT årskurs 6 upplevde jag att hennes ångest ökade allt mer så vi fick medicin för att sänka ångesten. Det resulterade i att hon började stå upp mer för sig själv och skapa anpassningar för sig själv (mössa inomhus) men det hjälpte inte heller. I slutet av HT och början av VT i årskurs 6 vägrade hon tillslut att släppa mig så jag var med henne i skolan. Då la jag också märke till hur mycket stöd hon behöver i undervisningen, och lärarna bekräftade det men ledningen i skolan skyllde på att det inte fanns pengar. Innan sportlovet sa jag till lärarna att jag nu ger upp (pga mitt psykiska mående) och att om hon inte kan släppa mig när jag lämnar henne så får hon helt enkelt gå med mig hem. Hon är för övrigt en väldigt lugn tjej som inte får några utbrott utan sluter sig istället.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Min dotter behöver stöd under hela skoldagen både när det gäller kunskapskrav och det sociala (rast, matsal). Just nu har det tyvärr gått för långt. Men hon får stöd i att vara i en mindre grupp där målet just nu är att bara vara i skolan. Inga krav på lärande osv. Hon mår fortfarande fruktansvärt dåligt.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Det behövs fler resursskolor (Alla barn kanske inte kan gå i en resursskola utan vill gå tillsammans med sina kompisar och det ska stödet ändå finnas utan att föräldrar måste kriga för att barnet ska få stöd. Det finns barn som inte heller har stöd av sina föräldrar de måste också få rätt stöd i skolan). Mer pengar till skolan (bland annat till mer utbildning till skolpersonal om funktionsnedsättningar men också för stöd). (kommun) Fler granskningar av skolor. Det ska vara lättare att tex göra en anmälan, just nu struntar man i det för att det är för krångligt. (nationellt)

/Förälder