Hoppa till innehåll

#36 Vad händer när barnet förstår att det lika gärna kunde stanna hemma och hoppa över lektioner? Omdömet blir ju detsamma ändå.

Hur har ditt barn det i skolan?

Språkstörning, dyslexi och någon mild variant inom autismspektrumet gör dagarna tuffa för vårt barn. Att hänga med när det tar tid att bearbeta informationen är inte lätt då tempot är högt och kommer man efter så hinner man aldrig riktigt ikapp. Stor skillnad på vanliga lektioner och de 4 stödlektioner barnet får varje vecka. Stödlektionerna sker i mindre grupp och barnet hinner där få med informationen och vågar också vara mer delaktig.

Alltid närvarande, gör alltid läxor och sköter sig på lektionerna men omdömena blir ändå underkänt då barnet inte når upp till kunskapsnivåerna. Vad händer när barnet förstår att det lika gärna kunde stanna kvar hemma och hoppa över lektioner och läxor?! Omdömet blir ju detsamma ändå! Dyslexi är vanligt men ändå får vi intrycket av att vårt barn är det första barnet på skolan med diagnosen då inga hjälpmedel finns. Böcker är bara att glömma utan istället fotar lärarna av sidor som läggs in i elevernas Ipads vilket blir med lite blandad kvalité samt att det inte går att få texten uppläst. Hopplöst för en dyslektiker!

Vi har tur som har en lärare som tar sig tid att förklara lite extra inför varje uppgift vilket är guld värt men tyvärr räcker det inte. Barnet behöver mer stöd men i en stor klass där fler barn med sina olika utmaningar också ska ha hjälp är det svårt att verkligen få hjälp. Det återkommande svaret från skolan är att det inga pengar finns för att kunna ge extra stöd mer än 4 lektioner i veckan och på 4 lektioner kommer man inte långt!

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Riktiga böcker, hjälpmedel för dyslektiker, assistenter till lärarna som kan gå runt bland de elever som behöver lite extra hjälp och stötta, fler speciallärare som kan ta ut barn i mindre grupper för att de ska få bra förutsättningar att lära sig, mindre klasser och framförallt utbildning av lärare/ speciallärare för att öka kunskapen om alla olika diagnoser, behov och hjälpmedel!

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Om alla barn med sina olika diagnoser ska gå i samma klass måste det finnas pengar till specialundervisning och hjälp för att barnen ska klara sig. Går inte att sätta de i en vanlig klass och tro att allt blir bra för de har inte samma förutsättningar som ett barn utan diagnos.tningar.

/Förälder