Hoppa till innehåll

#37 Släpp på kraven! Alla människor är individer och det gäller även barnen! Låt dem få utvecklas och frodas i sin egen takt.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mycket svårt. 30 elever i ett klassrum som är anpassat för max 25. Stressad lärare som inte hinner med. Flera barn i klassen har npf-diagnoser, inkl mitt barn. Det finns inget space för dessa barn att gå undan när de behöver utrymme eller lugnare. Kaos på rasterna där väldigt många barn mellan 6-12 år förväntas klara sig själva. Det har hänt många ”olyckor” bland de mindre barnen och ingen törs prata. Extrem mobbningskultur och grupptryck från låga åldrar. Återigen är barnen med npf-diagnoser överrepresenterade på båda sidor. Ingen eller alldeles för lite personal. I många fall är personalen outbildade ungdomar eller unga vuxna. Mitt barn vill inte gå till skolan.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Vi har fått låna en surfplatta med extra hjälpprogram, men barnet förstår inte vad som förväntas av det i sambandet. Det finns inga resurser till hjälp, tid, utrymme i skolan, men skolan och dess ledning är väldigt snabba och bra på att hacka på mig som förälder när mitt barn är sent/uteblir/inte har lyckats med läxan.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Mycket mindre klasser och mycket mer personal! All personal ska/bör vara utbildad och de som jobbar med npf-barn ska/bör ha utbildning och förståelse för dessa barn och hur man bäst jobbar med dem. Släpp på kraven! Alla människor är individer och det gäller även barnen! Låt dem få utvecklas och frodas i sin egen takt. Inlärning ska vara roligt, hur mycket lär sig de barn som känner sig tvingade, instängda, mobbade, rädda, ledsna, besvikna, arga?

/Förälder