Hoppa till innehåll

#39 Sluta hänvisa ADHD-barn till ”vanliga skolan” där de ska inkluderas i en klass med 30 elever

Hur har ditt barn det i skolan?

Har inte haft en fungerande skolgång sedan fk och går idag i årskurs 3. Har 50% frånvaro pga skolångest och stress som leder till illamående och återkommande kräkningar samt huvudvärk. Gråter och är förtvivlad över att behöva gå iväg på morgonen. Har uttryckt en önskan om att dö. Är utåtagerande och rymmer ofta från skolan. Får tilläggsbelopp från kommunen men pengarna används till resurs i klassen, inte till specifik elev. Kommunen säger att det inte finns möjlighet att kontrollera vad pengarna går till. Blir av ordinarie skola hänvisad till resursskola som i sin tur bollar tillbaka eftersom det ”endast” rör sig om ADHD.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver elevassistent för att förhindra konflikter och för att förhindra olyckor. Mitt barn behöver undervisning i mindre sammanhang med lärare och speciallärare – inte undervisning av elevassistenter. Behöver lugn och ro, trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet. Visuella hjälpmedel. Behöver få möjlighet att vila eller gå undan när det blir för högljutt. Behöver också motiveras och peppas, blir snabbt uttråkad och tappar fokus. Behöver flexibilitet, mer undervisning utifrån intressen. Får idag lite stöd av assistent och ett par timmar med speciallärare. Långt igen tillräckligt!! Och klarar inte kunskapskraven för årskurs 3

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Barnen måste nivå-indelas. Mindre klasser! Orimligt att undervisa 30 elever samtidigt. Det behövs särskilda undervisningsgrupper i varje skola. NPF-klasser. Sluta hänvisa ADHD-barn till ”vanliga skolan” där de ska inkluderas i en vanlig klass med 30 elever! Det är orimligt! Bevilja alla som behöver tilläggsbelopp. Det är mycket billigare än framtida barn som saknar utbildning

/Förälder