Hoppa till innehåll

#40 När mitt barn kommer hem från skolan och säger ”jag är värdelös” blir det mitt jobb att bygga ihop det som skolan raserat

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn hatar skolan och han är bara sju år. Hen är nyfiken och uppfinningsrik, otroligt kreativ. Men det märker inte skolan för där ska alla passa i samma form. När mitt barn kommer hem från skolan och säger ”jag är värdelös” blir det mitt jobb att bygga ihop det som skolan raserat.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver nyfikna och trygga vuxna som kan ge en utbildning anpassad efter vem mitt barn är. Där utgångspunkten inte är nålsögat där alla barn ska igenom utan de intressen som barnet visar.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Betona lärande och nyfikenhet framför. Visa redan i skolan att olikhet berikar och visa hur olika elevers inlärningssätt är något positivt.

/Förälder