Hoppa till innehåll

#42 Många av lärarna arbetar sönder sig för att tillgodose barnens behov. Men deras frustration och stress smittar tyvärr av sig.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mina barn har genom skolans bristande arbetsmiljö förvärvat koncentrationssvårigheter, stress- och ångestproblematik störd nattsömn, migrän. De får inte den stimulans de behöver vilket hämmar dessa utveckling och dödar successivt deras lust att lära. Det är ständigt hög ljudnivå. De bevittnar våld och hotfulla situationer varje dag. De osynliggörs eftersom de inte är utåtagerande. Det finns få vuxna som är trygga punkter.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mina barn behöver en harmonisk arbetsmiljö med inspirerande och utmanade lektioner, inspirerande lärare och stimulerande material att arbeta med. Skolan behöver vara fredad från hot och våld. Nej barnen får inte detta. Många av lärarna arbetar sönder sig för att tillgodose barnens behov. Men deras frustration och stress smittar tyvärr av sig. Materialet är torftigt och arbetsmiljön är bedrövlig

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Börja arbeta med arbetsmiljö för eleverna. Följ arbetsmiljölagen. Visa barn hur och när och varför tillbud ska skrivas. Skolledning måste sätta elevernas bästa främst.

/Förälder