Hoppa till innehåll

#46 Han gick inte ens på sin skolavslutning så en av hans lärare kom hem med en ros till honom

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn ska egentligen gå gymnasiet men han blev utskriven för att han inte kommer. Han började vara hemma i åk 8 och gick ut 9an med två betyg, han gick inte ens på sin skolavslutning så en av hans lärare kom hem med en ros till honom. Han började sen gymnasiet för att läsa upp betyg men då det inte funkade för honom valde man att skriva ut utan större insatser eller stöd. Efter ett möte med bup som jag bjöd in skolan till gjorde skolan en socanmälan, han använde information emot oss istället för att förstå att vi gick till BUP för att kunna prata öppet och fritt. Socialen la ner den anmälan.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Bygga relation Få hjälp med att strukturera upp dagen och uppgifter Kortare dagar med mer paus Möjlighet till distansstudier vissa dagar Mer kontakt med lärare och skola Han har inte fått stöd på detta viset

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Lyssna på föräldrar och sluta lägga skulden där den inte hör hemma. Ta ansvar!

/Förälder