Hoppa till innehåll

#47 Ge skolorna de medel vi ber om och sluta skyll på att ”det är upp till rektorerna”

Hur har du det i skolan?

Som lärarvikarie (Resurs) har barnen utan behov av extra stöd det på kort sikt ”bra” eftersom dem får göra precis som dem vill. Från F-klass – årskurs 5 som jag arbetar med (i hela kommunen) är ett fylleslag det närmaste man kan komma i beskrivning. Begrepp som föräldrars uppfostran av barnen och respekt för lärare har helt kastats ut. Mycket mer tid läggs på att medla i bråk (stoppa stolkastning, svordomar, hot, smällda dörrar etc) och att allmänt dämpa ljudnivån än på undervisning. Många dagar är det svårt att hävda att det skett någon undervisning alls. Detta underlättar givetvis inte för elever som behöver extra stöd, som sällan klarar av hela skoldagen.

Vilket stöd upplever du behövs för att barnen ska klara av skolan?

Antalet elever skolorna behöver ge extra stöd ökar kraftigt. Om det bara beror på att fler fall tas på allvar eller om det också beror på att föräldrar har för mycket att tänka på för att ge sina barn 2 minuter att arbeta med deras småproblem tillsammans så att de inte längre fram mår dåligt nog för att bli diagnosticerade lämnar jag osagt, då jag inte är en expert. Det som på skolan ”saknas” är uppfostrade barn. Personalen gör allt dem kan med medlen som finns men det kommer aldrig räcka när 97-98% av barnen beter sig som att deras föräldrar äger staden och att dem därför får säga/förstöra vad de vill. Hade det funnits ett rätt svar på hur barn med extra behov bäst blir hjälpta hade det redan gjorts (offentlig verksamhets ineffektivitet till trots) men ett stort steg i rätt riktning är att sluta med dagens ”gemenskap” och gå tillbaka till mindre klasser (eller grupper) för dessa barn, något som fungerande ofantligt mycket bättre än det gör idag.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Överge sina försök till förmåga att resonera fram lösningar, då dem uppenbart inte är bra på det. Skolorna skriker inte efter pengar att lägga på vitt vin och räkor. Ge skolorna dem medel man ber om och sluta skyll på att ”det är upp till rektorerna”. Det spelar ingen som helst roll vem som bestämmer på skolan om skolan inte ens har råd med löner till den personal som behövs. där den inte hör hemma. Ta ansvar!