Hoppa till innehåll

#48 Även om ett barn ser ut att fungera på utsidan håller det kanske på att gå sönder på insidan

Hur har ditt barn det i skolan?

Han är nu hemmasittare pga utmattningsdepression och svår ångest. Skolan har alltid varit tuff för vår son men då han alltid varit glad och trevlig i skolan och klarat kunskapskraven med råge är det inga lärare som har trott på oss när vi försökt förklara att vår son mår dåligt i skolan

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Nej han får inget stöd. Skulle behövt liten grupp, kortare lektioner, inte så många repetitiva lätta uppgifter – hellre en svår, slippa läxor, kortare genomgångar, stöd och struktur på raster. Egentligen skulle behövts en resursskola

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Fler resursskolor där alla barn som behöver kan få en plats. Den vanliga skolans personal måste få mer kunskap om NPF och lära sig att lyssna på föräldrarna. Även om ett barn ser ut att fungera på utsidan håller det kanske på att gå sönder på insidan