Hoppa till innehåll

#49 Förskolan har på grund av nerskärningar minskat personalstyrkan vilket är kännbart både för personalen och mitt barn

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn går sista terminen på förskolan och ska börja i förskoleklass till hösten. I dagsläget har förskolan p g a nerskärningar minskat på personalstyrkan vilket är kännbart både för personalen och mitt barn. Det är dock en bra personal som förstår mitt barn och kan ge stöd, träning som hen har rätt till. Mitt barn har gått på en annan förskola tidigare där personalen inte hade väldigt lite om barn med NPF. Vilket förvånar mig då personalen jobbat i 20-30 år som förskolepedagoger. Därav är det skillnad som natt och dag till det bättre på vår nuvarande förskola.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Stärkt personalbemanning. Kanske t o m resurs. Personal som har kunskap om barn med NPF och som förstår mitt barn. Ge mitt barn det stöd hen behöver genom anpassningar hen har rätt till för att må/fungera bra. Också viktigt att få träning i det som diagnosen försvårar. T ex socialt samspel vid autism.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Säkerställa att alla skolor kan ge barn med NPF en bra skolgång. Genom resursgrupper, npf säkrade skolor. Många npf anpassningar är till hjälp för alla elever. Ge skolan reusrer dvs PENGAR så de kan bedriva en bra skola.