Hoppa till innehåll

#50 Mitt barn blir en ofrivillig försöksperson, när resurser och lärare utan tillräcklig kunskap och erfarenhet ska lära uppfinna hjulet igen och igen.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn tycker att det är tråkigt i skolan och han vill helst inte gå dit. Det är en kommunal skola som är mycket engagerad och anstränger sig för att det ska bli så bra som möjligt, ändå är det tydligt att skolans välvilja inte räcker till hur gärna de än vill.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn har tillgång till en resursperson hela dagen. Utan det hade det inte gått alls. Ännu bättre hade det varit om resurs samt lärare och annan personal hade haft kunskaper om autism. Det går framåt men väldigt långsamt eftersom man helt enkelt inte vet vad man ska göra. Man har ingen verktygslåda att ösa ur. Mitt barn blir en ofrivillig försöksperson, när outbildade resurspersoner och lärare utan tillräcklig kunskap och erfarenhet ska lära sig/uppfinna hjulet igen och igen.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Det handlar delvis om resurser men också att rätt personer gör rätt saker. Eleven måste få det stöd som behövs. Om det som behövs är en specialskola så måste alla elever som har det behovet erbjudas en sådan plats, inte bara de som stått i kö i flera år. Att med vite tvinga barn att gå till en skola där de mår dåligt borde vara förbjudet. Det borde finnas ett minsta kunskapskrav för alla som arbetar med barn med autism. Det är rent märkligt att de med minst utbildning och erfarenhet tillåts arbeta med de mest krävande eleverna. Det borde finnas stödsamordnare/projektledare på alla skolor alternativt centralt i kommunen som kan avlasta lärare och specialpedagoger med verktyg, processer, administration, uppföljningsdokumentation. Det borde finnas en uppföljning av vad som görs (eg vilka resurser som förbrukas) och vilket resultat det får för den enskilda eleven, inte bara på betygsnivå

/Förälder