Hoppa till innehåll

#51 Utbilda och fortbilda alla inom skolan i NPF, inklusive vaktmästare och kökspersonal med flera

Hur har ditt barn det i skolan?

Tufft! Han, 15 år, kämpar enormt med att stanna kvar på lektionerna tex. Störs enormt mycket av sina klasskompisar och studiero existerar inte alls. Vissa ämnen, tex slöjd och bild är extremt svårt för honom och vi kämpar nu för att få göra avsteg men att ens få återkoppla på dom mail vi skickar verkar omöjligt ibland. Katastrof. Man undrar hur mycket detta påverkar självkänslan.. Vilka följder får detta?

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Avsteg från läroplanen så att fokus kan läggas på dom ämnen som han måste ha E i för att klara skolan överhuvudtaget, tex matte och svenska. Mindre klasser och bra ljudisolerade grupprum. De grupprum som finns idag är katastrof på ALLA vis. Tror även att lärarna behöver mer stöd, tid och fortbildning i NPF.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Minska antalet barn per klass. Utbilda och fortbilda alla inom skolan, inklusive vaktmästare och kökspersonal mm. Ha anpassade grupprum med skärmväggar och ljudisolering mm. Mer flexibel skolgång. Min son jobbade tex bättre hemma när skolan hade distansundervisning pga pandemin.vilka resurser som förbrukas) och vilket resultat det får för den enskilda eleven, inte bara på betygsnivå

/Förälder