Hoppa till innehåll

#52 Det är som om hela skolvistelsen är riggad för att visa upp allt mitt barn har svårt för utan att någonsin pricka in en enda av hens styrkor.

Hur har ditt barn det i skolan?

För varje termin i skolan känner jag att mitt barn fastnar mer i inlärd hjälplöshet. När man har lässvårigheter men får prov som kräver läsning och skrivning. När man har ADHD men ändå förväntas ansvara för att förmedla papper mellan skola och hem flera gånger i veckan. Det är som om hela skolvistelsen är riggad för att visa upp allt mitt barn har svårt för utan att någonsin pricka in en enda av hens styrkor.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mycket litet stöd. Man ser inte hur mitt barn kämpar med näbbar och klor för att orka med. Man ser inte tröttheten och uppgivenheten efter en skoldag. Jag skulle önska tydligare information och tätare samarbete. Mer kunskap om konsekvenserna av mitt barns funktionsnedsättningar – man kan inte anpassa för det man inte förstår.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Tillsätta resurser så att skolorna kan följa skollagen. Funktionsnedsatta elever har idag långtgående rättigheter på pappret men nästan inga rättigheter i praktiken. Kommunerna borde utföra egen aktiv tillsyn och självmant följa upp de praktiska konsekvenserna av klagomålsärenden så att elevers stöd i skolan inte hänger på hur stridbara föräldrar de har.

/Förälder