Hoppa till innehåll

#72 Varje dag sedan början av förskoleklass fick han höra allt han gjort fel…hela han var fel och hade fått dålig uppfostran, på möte efter möte fick vi föräldrar höra att vi inte satte gränser

Hur har ditt barn det i skolan?

Vi har en 10-årig son som sedan förskoleklass varit utåtagerande i både fysiskt och i språkbruk. Första åren i skolan var ett rent helvete, han hade ångest, grät och ville dö varje kväll. Varje dag sedan början av förskoleklass fick han mest höra allt han gjort fel, sitta inne hos rektorn, samtal hem, hämta från skolan pga incidenter…hela han var fel och han hade fått en dålig uppfostran hemma, på möte efter möte fick vi föräldrar höra att vi inte satte gränser, i ca 3 år kämpar vi innan vi tillslut får skolan att förstå att det inte var han eller hemmet det var fel på utan att han behövde hjälp och stöd i skolan, att han helt enkelt inte har förmågan till att kontrollera sina impulser och känslor, att han inte klarar av det kaos som råder inne i honom i skolan. Idag lider vår son av svår depression efter dessa år, en söndertrasad självkänsla och ibland känns det som att mitt barn aldrig kommer bli helt igen.

Att han aldrig nog fullt kommer att läka från det trauma första åren i skolan var för honom. Idag har mitt barn det bra i sin skola och trivs bra. Han har till och med sagt att han älskar skolan, han längtar till skolan när det är lov, han stiger glatt upp varje morgon och är glad efter skolan. Han får den hjälp och det stöd han behöver och blir sedd och bekräftad för den härliga kille han är.

Han har anpassningar som gör att han klarar av skolgången bra idag, en resurs som oftast sitter med honom och pedagoger/lärare som är helt underbara. Dock är orken begränsad och hans depression gör att han inte klarar av att ha en fritid utanför skolan, då hans resurser är helt slut efter en skoldag.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Det stöd mitt barn får och behöver är framförallt ett bemötande som bekräftar honom som person och hjälper honom att lyckas varje dag i skolan. Att han får ha sitt eget ”kontor” på skolan där han får arbeta ifred. Han behöver inte delta i lektioner han inte mäktar med exempelvis gruppaktiviteter som musik, idrott mm. Han har en resurs som hjälper honom. Han får skriftliga instruktioner till alla uppgifter. Det jag kunde önska mer av i skolan är anpassade sociala situationer då han är ganska ensam i dagsläget(deltar inte på raster, idrott mm). Men jag hoppas vi smått även får hjälp så han delvis kan börja vara med på ex raster mm så att han växer i det sociala också.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Jag önskar att inget barn ska behöva ha ont i magen och ångest för att gå i skolan, inget barn ska behöva känna att denne vill dö eller utveckla svåra depressioner redan i barndomen för det bemötande de får i skolan. Att skolorna blir bättre på att både se och lyssna till våra barn och deras föräldrar som oftast känner sina barn bäst. Det behövs kunskap hos samtlig personal som arbetar med barn, om att barn är olika och har olika behov. Att varje barn ska mötas med respekt och få känna sig lyckad och välkommen i det sammanhang den ingår i. Det krävs även mer resurser, mer speciallärare som kan hjälpa till att kartlägga barnens behov. Det behövs mindre grupper/klasser och möjligheter till anpassad undervisning för de barn som inte klarar av stora grupper.