Hoppa till innehåll

#77 Han kan inte få godkänt pga av han hela tiden missar de moment där man ska samarbeta med andra, diskutera i grupp, beskriva sina tankegångar . Alltså de bitar som tillhör hans funktionsnedsättning.

Hur har ditt barn det i skolan?

Vår son är mjuk, tyst, autistisk och särbegåvad. Han går ni i femman och har äntligen fått börja i särskild undervisningsgrupp, där han trivs. Dock är hans lärare endast fritidspedagog och får noll stöd från specialpedagog och speciallärare. Alltså, ingen tid alls till eleverna i särskild undervisningsgrupp. Idag saknar han grundläggande kunskaper i kärnämnen. Han kan inte heller få godkänt pga av han hela tiden missar de moment där man ska samarbeta med andra, diskutera i grupp, beskriva sina tankegångar . Alltså de bitar som tillhör hans funktionsnedsättning.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Han behöver en skol för autister. Där han kan få lugn och ro, hjälp med sin sociala utveckling och stöd från kvalificerade lärare med kunskap om funktionsnedsättningen.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Sluta kläm in alla barn i samma mall! Samma för alla är inte jämlikhet – det skapar bara utanförskap. Fler resursskolor, från förskoleklass. Låt inte barnen misslyckas gång på gång innan stöd sätts in – gör det från början! Resursskola ska vara ett möjligt val redan från skolstart.