Hoppa till innehåll

#79 När jag gick i skolan hade jag svårt att förstå instruktioner och behövde fråga mycket. Ofta fick jag svaret: gör bara såhär och såhär. MIN hjärna fungerar på ett annat sätt och jag behövde alltså instruktionerna på ett annat sätt. Jag var inte döv och behövde inte höra samma sak igen

Hur har du det i skolan?

När jag fick i skolan hade jag svårt att förstå instruktioner och behövde fråga mycket. Ofta fick jag svaret: gör bara såhär och såhär. Det var ju precis den beskrivningen jag inte förstod och när jag sen frågade igen upprepades samma sak istället för att FORMULERA OM så att jag kunde förstå. MIN hjärna fungerade på ett annat sätt och jag behövde alltså instruktionerna på ett annat sätt. Jag var inte döv och behövde inte höra samma sak igen. Det slutade oftast med att jag blev frustrerad och ledsen för att jag var så trögfattad jämfört med dom andra, vilket lett till ett stort lidande med dåligt självförtroende och självhat. Idag behöver jag bekräftelse i ALLT jag gör och klarar inte ett vanligt jobb.

Vilket stöd upplever du behövs för att klara av skolan?

Det kan ofta behövas bilder som stöd för att förklara saker, ett konkret exempel så att man ser det framför sig. Att man förklarar nyanserat så man själv kan måla upp en bild i huvudet hur saker ska vara eller fungerar.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Utbilda lärare i hur olika hjärnor fungerar och att alla är olika. Att man behöver tänka utanför boxen för att kunna nå fram till eleverna.