Hoppa till innehåll

#88 Det vi såg var ett barn med stark ångest som en reaktion på hur det var i skolan. I skolan sa de vuxna till honom att de visste att han valde att vara hemma så han kunde spela datorspel i stället.

Hur har ditt barn det i skolan?

Skolan fungerade väl för min son i åk 1. I åk 2 bytte klassen lärare och den förändringen gjorde att han blev otrygg. I början av vårterminen åk 3 blev det svårare och svårare att få honom till skolan. Han befann sig i en skolmiljö han inte kunde hantera. Flera gånger bad vi om stöd och hjälp från skolan.   

Vi som vårdnadshavare blev hårt ifrågasatta till varför vi inte tog honom till skolan, när vi inte gjorde annat än att kämpa och strida varje morgon. Det vi såg var ett barn med stark ångest som en reaktion på hur det var i skolan. I skolan sa de vuxna till honom att de visste att han valde att vara hemma så han kunde spela datorspel i stället. Till sist kom dagen när det fick vara nog. Han hade varit i skolan i en timme enligt överenskommelse och jag som mamma var med honom när skolans kurator kom och sa att han skulle stanna ytterligare ett par timmar. När han sa att han inte orkade skrek hon på honom att det minsann inte var en godkänd anledning att inte vara i skolan. Han har själv svårt att svara på varför det är så svårt att komma till skolan. Alla klasskamrater är snälla och vill honom väl.

Att byta skola var inte lätt då förändringar är svårt, men det fungerade för det mesta den första tiden. Han själv har sagt att han kände sig trygg när han fick ha sin mobil tillgänglig, men från en dag till en annan togs den möjligheten bort. Han kan känna panik när multiplikationstabellen ska rabblas i helklass. Han vill klara skolan, han vill att det ska fungera och nu har han börjat prata om att han vill vara med på distans.    Orsaken till hans frånvaro kopplar vi till det han möter i skolmiljön möjligtvis tillsammans med svårigheter vi ännu inte har ett namn på.    

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Hans egna förslag och något som jag tror hade fungerat är att få ha skola på distans.   Han har haft små extra anpassningar som har tagits bort från en dag till en annan. När man frågat varför är svaret att det blir orättvist för de andra barnen. Han får inte det stödet som han behöver.   

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Godkänd distansundervisning för de som behöver det.   Ta tillbaka de små undervisningsgrupperna i skolan.