Hoppa till innehåll

#89 Jag hade flertalet möten med habiliteringen, rektor och lärare. Rektor sa varje gång att det inte finns resurser. Sen slutade dom och ny personal trädde in och så fortsatte det under hans första tre år i skolan.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn fick diagnos autism typ2 i tidig ålder. Även fast skolan han gick i visste om hans diagnos så gjorde man inga anpassningar. Utan man ställde samma krav och förväntningar på honom som för vilket barn som helst. Han hade ny lärare och rektor dom 3 första åren i grundskolan och ingen av dom hade en övergång till ny personal. Varje ny lärare sa bara att det går bra för sonen, och jag trodde dom varje gång, men sedan sa dom i slutet på varje termin att han behöver anpassningar och att han inte följde kursplanen för sin ålder. Jag hade flertalet möten med habiliteringen, rektor och lärare. Rektor sa varje gång att det inte finns resurser. Sen slutade dom och ny personal tredde in och så fortsatte det under hans första 3 år i skolan. Han gillade skolan men han blev såklart mobbad och utanför. Efter otroligt mycket slit och många möten till så ordnade man en mindre grupp och gjorde anpassningar 4 år för sent.

Nu går han i 6an och  ligger långt efter. Man har tagit bort nästan alla ämnen, gympa bla som är viktig tycker jag, med rörelse. Man gör nationella prov där han förväntas klara av som alla andra barn. Kunskapskraven är inte anpassade. Han pratar mer sällan och då säger man i skolan att han därför inte blir godkänd i några ämnen för han kan inte redovisar sig muntligt. Det är INTE skola för alla, lika rättigheter för alla. Inget av det stämmer.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Man säger att alla ska ha samma rättigheter i skolan och att man gör anpassningar. Men när det väl kommer till kritan så säger man att det inte finns resurser till det?? Mitt barn fick inte den hjälp han behövde i tid. Det hela har bara resulterat i att jag som förälder inte litar på någon i skolan. Han hade behövt en specialpedagog som fångade upp honom när han fick sin diagnos och som följde honom hela vägen till 6an, en verklighet som bara finns i drömmarna tyvärr. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Nu tror inte jag längre på En skola för ALLA, det finns inte på kartan. Däremot en skola anpassad för barn med NPF där dom får känna sig inkluderade, en i gänget. Med specialpedagoger, engagerad personal och minder klasser. -Resurs skola! säger alla då, som finns utanför hemkommen oftast. Yes, utan skolskjuts också 🙁 med så långa köer att du får vänta minst 2 år på att just ditt barn ska komma in. Under tiden ska ditt barn gå med andra ”normala” barn i en stor skola med klasser på 25-30 barn, det är att kränka det barnet ännu mer. Antingen blir det ett barn som ingen ser (som min son) eller så blir det ett barn som alla hackar på. Är det ”En skola för ALLA”? Nej, det finns ingen sån skola.