Hoppa till innehåll

#90 Nu funkar det bra, det efter att vi fått kämpa i ett år för att hen ska få en plats i resursskola.

Hur har ditt barn det i skolan?

Nu funkar det bra, det efter att vi fått kämpa i ett år för att hen ska få en plats i resursskola.  Allt började i årskurs 4, då blev allt mycket svårare i skolan. Hen fick då diagnosen ADD. Trots det fick hen inga insatser i skolan. I årskurs 6 började hen vägra gå till skolan pga sin skolsituation. Anmälningar till soc både från skola och Bup, men ansvaret hamnar tillbaka på skolan igen.   I årskurs 7 går hen så långt att hen försöker ta sitt liv.  År av meningslöshet i skolan där hen bara sitter av tiden, misslyckande efter misslyckande.   Hen förlorar här två år av sin högstadietid pga att varken kommun, bup eller soc har någon samverkan för att hen ska få en fungerande skola, man lägger hela tiden ansvaret i knät på den andra parten.  Till slut lyckades vi få plats på en fantastisk resurskola där hen nu läser igen sina två förlorade år i tidigare skolan.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Det behövs bättre samverkan mellan skola, vården och soc.  Dessa barn fungerar inte i en vanlig klass, ibland inte i vanlig skola pga för stort antal elever.  Resursskolor/grupper behövs så dessa barn får samma rätt att lyckas med sin skolgång, det är deras rättighet!

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Gör om läroplanen så den passar alla barn. Barn är olika och har olika förutsättningar.  Mindre klasser, mer personal och möjlighet till resursgrupper eller resursskola.