Hoppa till innehåll

#98 Möjliggör så att skolan har råd att ge resurspersoner och/eller mindre undervisningsgrupper till alla barn med behov – inte som idag där skolor tvingas välja vilket av barnen som pengarna ska gå till.

Hur har barnen det i skolan?

Jag jobbar som skolkurator och har hur många berättelser som helst om barn där skolan inte har räckt till vilket har lett till psykiskt ohälsa, problematisk skolfrånvaro och socialt utanförskap, för att bara nämna några av konsekvenserna.

Vilket stöd upplever du behövs för att de ska klara av skolan?

Det saknas mindre grupper, fler resurspersoner, skräddarsydd undervisning, bättre samverkan mellan institutioner, mer utbildning bland personal kring barn med särskilda behov.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Möjliggöra så att skolan har råd att ge resurspersoner och/eller mindre undervisningsgrupper till alla barn med de behoven, och inte som idag där skolor tvingas välja vilket av barnen som de pengarna ska gå till. Pengar till mer utbildning kring npf för all personal, även vikarier och fritidspersonal. En satsning på att förbättra samverkan med socialtjänsten, BUP, habiliteringen m.m. Samt satsning på förbättring av EHT, för att lägga mer resurser på förebyggande arbete istället för att släcka bränder.