Hoppa till innehåll

#100 i mellanstadiet togs resursen bort. Efter detta började det riktiga helvetet. Nu har mitt barn varit hemmasittare i snart två och ett halvt år.

Hur har ditt barn det i skolan?

Skolan fick problem att tillgodose mitt barns behov redan från förskoleklass. Men när mellanstadiet började togs hens resurs bort då det enligt skolan fungerade så bra. Efter detta började det riktiga helvetet. Nu har mitt barn varit hemmasittare i snart två och ett halvt år. Anpassningar kom alldeles för sent eller kom inte alls.

Specialpedagogen kopplades in alldeles för sent. Åtgärdsprogram skrevs alldeles för sent. Och när skutan helt tippat, ja då letar skolan fel på mig som förälder. För att skolan misslyckats med mitt barn, att de sett ett barn som fått utbrott, ja det måste bero på hemmet. Mitt barn har autism och har bränts ut i skolan. Kampen känns evig. Orken tryter och sorgen är enorm. Varför är det så svårt? 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn hade behövt en resurs. En person som byggt relation, som kan se när mitt barn behöver push, pepp eller när det behövs backa i krav. Hen hade behövt få t.ex en digital mattebok, engelska på en mer avancerad nivå (special intresse), en utbildning som är mer flexibel och mer intressant. Tydliga ramar och struktur. Lugnare korridorsmiljö, strukturerade raster! 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Mer pengar, mer utbildning, fler vuxna i skolan! Ändra dagens läroplan som är en manual till vad våra npf kids har svårt för. (Exekutiva funktioner bland annat)