Hoppa till innehåll

#101 Det fungerar väldigt bra nu då dottern går på ett fristående resursgymnasium. Öppna fler resursskolor och -gymnasium!!!!!!!!

Hur har ditt barn det i skolan?

Väldigt bra nu då dottern går på ett fristående resursgymnasium. Innan det en fristående grundskola. Otroligt turbulent o inte den utbildning som hon har rätt till. På väldigt många olika sätt. Vill gärna berätta vår historia men inte här på skrift. Blir för långt.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Struktur, rutiner, relationer, kontinuitet, ligga steget före, samordning mm.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Öka skolpengen o övriga bidragsbelopp. Har man ex en diagnos så är det ett konstaterande att man inte fungerar som majoriteten gör. Även utan diagnos kan så fallet vara såklart. I ansökan om tilläggsbelopp borde vh syn finnas med o ha utrymme på ett annat sätt än det gör nu så fler perspektiv vävs in. Granskningar o uppföljningar operativt behövs kommunalt o nationellt kring att säkerställa så skolorna gör rätt saker, så det kommer alla elever till gagn. Öppna fler resursskolor o resursgymnasium!!!!!!!!