Hoppa till innehåll

#104 Trots enorma insatser från oss föräldrar där vi försökte engagera oss i alla skolans och myndigheters förslag på åtgärder och anpassningar så kom vi ingenstans. De ville inte lyssna på oss och vad vi trodde skulle fungera för det var ”utanför deras område”.

Hur har ditt barn det i skolan?

Han har inte gått i skolan de senaste 7 åren. Kunde bara genomföra förskoleklass till årskurs 4. Han kraschade i femte klass och trots enorma insatser från oss föräldrar där vi försökte engagera oss i alla skolans och myndigheters förslag på åtgärder och anpassningar så kom vi ingenstans. De ville ju inte lyssna på oss och vad vi trodde skulle fungera för det var utanför deras ”område”. Vi ordnade privat en plats för honom för aktivitet och social träning men tyvärr är han bränd och orkar inte.  Han kommer nog aldrig att genomföra någon utbildning, någonsin. Samhället har totalt bränt honom och hans tillit. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Bättre anpassningar från start, nu är det försent – kört! Vi hade nog velat ha; En till en- undervisning, ämnen som tilltalade och intresserade, se barnens starka sidor inte bara prestera sida efter sida. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Politiker och tjänstemän i vår kommun har inte gjort någonting för oss, INGENTING! Det behövs enorma resurser för att få någon ordning alls på skolan i vår kommun, både ekonomiska men framför allt organisatoriska. Alla professioner och kommuners insatser måste mötas halvvägs, gå utanför ”sitt ansvarsområde” och MÖTAS. Barnet/eleven är allas ansvarsområde.