Hoppa till innehåll

#113 Mitt barn skulle behöva en utbildad resursperson som kan  hjälpa till när det behövs. Att sätta igång, att avsluta, att lägga sig på rätt nivå, att kunna byta mellan olika ämnen, att motivera kunskap.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har inte klarat av skolmiljön ända från förskoleklass. Trots att hen gått i en liten skola med mindre klasser än normalt. Hen har aldrig fått en resursperson eller det stöd hen har behövt trots ständiga möten med skolan om att få hjälp. Nu går hen ut grundskolan utan fullständiga betyg. När hen klarar av att delta har hen A på de flesta uppgifter.  Det är miljön hen inte klarar av. Jag skulle bedöma att hen har närvarit mindre  än 50 % under sin skoltid, en termin var hen hemma på heltid. Nu hoppas vi att hen kommer in på en skola med resurser som har ett introduktionsprogram. Jag håller på att gå sönder av stressen vad jag ska göra om hon inte kommer in. Och att varje dag försöka motivera till att gå till skolan.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn skulle behöva en lugn miljö i en liten klass, en utbildad resursperson som kan  hjälpa till när det behövs. Att sätta igång, att avsluta, att lägga sig på rätt nivå, att kunna byta mellan olika ämnen, att motivera kunskap. Inget av detta har funnits eller finns i tillräcklig utsträckning.  Som förälder(ensamstående) får jag inget stöd utan är den som behöver samordna, driva och även hålla i alla vårdkontakter. Det är slitsamt på gränsen till utbrännande.  

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Alla kommunala skolor behöver ha anpassad undervisning där det behövs. Resursskolorna ska inte drivas privat som det är i dagsläget.   Det behövs samordning mellan skola/vård.   Kontaktpersoner som samordnar så att vi som föräldrar enbart behöver kontakt med en person som sitter på alla kontakter och kunskap.