Hoppa till innehåll

#119 Fyra regler som gäller för hela klassen: 1. Sitt still  2. Var tyst  3. Räck upp handen  4. Arbeta på din plats. En bra dag klarar han en av dessa, att räcka upp handen. Resten misslyckas han med, varje dag, flera gånger om.

Hur har ditt barn det i skolan?

I skolan sitter mitt barn längst fram. Framför honom finns fyra regler inlaminerade, som gäller för hela klassen.  1. Sitt still  2. Var tyst  3. Räck upp handen  4. Arbeta på din plats. En bra dag klarar han en av dessa, att räcka upp handen. Resten misslyckas han med, varje dag, flera gånger om. Det här är ett av många exempel på att skolan idag INTE är för alla.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Vi har krävt anpassningar, pauser, särskild kost för att kunna äta och hålla energin uppe, mat i klassrum Istället för i matsal, en resurs med förståelse, digitala hjälpmedel, 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Utbildning av befintliga lärare (det räcker ej med de som idag studerar) och skolpersonal inom NPF, anpassningar, bemötande, motivation och att sluta se detta som något man endast gör på individnivå. Alla barn mår bra av ett anpassat klassrum och att lyckas.    Se till att varje skola kan ha en anpassad studio där eleverna kan komma in när inte klassrummet fungerar istället för att bli den uthängda som beter sig annorlunda.