Hoppa till innehåll

#122 Till råga på allt så är det kris överlag i skolan och specialpedagogen är mentor i en annan klass och hennes uppdrag som specialpedagog har lagt åt sidan.

Hur har ditt barn det i skolan?

Vi ringde i varnings klockan direkt när mitt barn började skolan pga jag själv har dyslexi och det är ärfligt.  Lågstadiet lektes mycket fram och det var mindre skolarbete, slapp undan mycket och läraren gjorde uppgifterna istället med mitt barn. Mellanstadiet har varit kaos med 6 olika mentorer i klassen! Till varje ny mentor har vi själva som förälder informerat ny mentor med vårt barns studieteknik !   Skolan har själv inte lämnat över så många studietekniker till nya mentorer.   Vårt barn fick sin dyslexi diagnos i klass 6 nyligen, just nu har vårt barn en pensionerad mentor som verkligen inte kan möta vårt barns svårigheter och saknar kunskap att hjälpa till !  Till råga på allt så är det kris överlag i skolan och specialpedagoger är mentor i en annan klass och som hon själv erkänner så blir henne specialpedagog uppdrag lagt till sidan.  Därav ligger hjälpen till vårt barn åt sidan !  Bara en sån sak att det tog 2 månader efter logopedutlåtandet skickats ut till läraren läste utlåtandet.  Än en gång har vi från skolstart ändå varit ärliga med min egna dyslexi och att det är ärfligt.  Vi misstänker att vårt barns diagnos hade kunnat hittats mycket tidigare om det inte varit sån pedagog/mentor flykt. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Vårt barn behöver struktur och god tid på sig att göra sitt skolarbete. Vårt barn får inte den hjälpen idag.   Mentorn har ingen erfarenhet av att stötta barn med denna diagnos och med specialpedagogens frånvaro (pga mentor själv i en annan klass på skolan.) så får vårt barn ingen hjälp idag och vi föräldrar får själv med vårt barn komma på så bra studie tekniker som möjligt.   Men det dåliga är att vårt barn INTE får ta någon bok hem, utan allt ska skötas på iPad. Det funkar inte endast med iPad för alla elever, vårt barn hade tyckt det varit enklare att skriva på en laptop med ett bra tangentbord. Men i vår kommun så är det iPad som gäller

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Helt klart MER pengar till skolan och fler resurser !   Det kan inte få fortsätta såhär, ALLA barnen är vår framtid !