Hoppa till innehåll

#124 Just nu har han det bra, tack vare mycket vuxenstöd. Men det tog för lång tid innan han fick det stöd han behöver. Han hann få dåligt rykte, bli illa ansedd av andra barn

Hur har ditt barn det i skolan?

Just nu har han det bra, tack vare mycket vuxenstöd. Men det tog för lång tid innan han fick det stöd han behöver. Han hann få dåligt rykte, bli illa ansedd av andra barn då han var utåtagerande. Hans självkänsla var väldigt låg, och han ville dö. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Han behöver sitta i liten grupp i matsalen, ha möjlighet att ta rörelsepauser, arbeta enskilt med resurs, ha en vuxen som ser vad som händer HELA tiden på skolgården vid rast, möjlighet att skriva på dator då det är jobbigt skriva för hand, inga läxor (förutom engelska som han gillar). I nuläget får han det. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Utbilda all personal om npf. Ge elever möjlighet till de anpassningar de behöver – detta ska utformas i kontakt med föräldrar och individanpassad. Ge tillräckligt med ekonomiska resurser för att anställa mer personal.