Hoppa till innehåll

#126 Vi har ansökt om behovskost pga medicinering och nedsatt aptit vid tre tillfällen och skickat in läkarintyg, men inget har hänt. Klagomålen har skickats till kommunen utan återkoppling.

Hur har ditt barn det i skolan?

Har inte fått några anpassningar eller stöd trots ett möte inför gymnasiestarten.  Från skolans sida har man inte följt upp eller utvärderat de anpassningar som skulle göras.  Ingen på skolan kan svara på varför inga anpassningar gjorts eller ge en förklaring till varför man brustit.  Undervisningen flyttade plötsligt till en annan skola långt bort och ingen information gick ut varken skriftligt eller på skolans intranät inför flytten.  Vi har ansökt om behovskost pga medicinering och nedsatt aptit vid tre tillfällen och skickat in läkarintyg, men inget har hänt. Klagomålen har skickats till kommunen utan återkoppling.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Behov av förberedelser om vad som ska hända under skoldagen.  Viktigt med information om eventuella förändringar.  Information och tydlighet om vad, hur, med vem och i vilken ordning saker ska ske eller göras.  Visuella stöd är lättare att ta till sig.  Hjälp med igångsättning av vissa skoluppgifter.  Möjlighet till att sitta i mindre grupp i enskilt rum för studiero.   Stöd av speciallärare under lektionstid.  Lärare behöver ha kunskap om neuropsykiatriska diagnoser och få mer resurser/ekonomiska förutsättningar till att kunna ge anpassat stöd till eleverna.    Ingen av dessa anpassningar har gjorts.  

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Det behövs skolor som har personal/lärare som har kunskap/utbildning om neuropsykiatriska diagnoser.   Man behöver se till att skolan har både de resurser och hjälpmedel som behövs för att kunna anpassa miljön och underlätta undervisningen.  Mindre klasser och möjlighet till grupprum för mer avskildhet.  Eleverna behöver kanske fler kortare pauser/raster för att orka med hela skoldagen.