Hoppa till innehåll

#135 Otaliga möten.  Allt las på vår son som fick rådet att skärpa sig och använda hörselsskydd. Från det att han älskade skolan började han nu få ångest hela söndagen. Grät och hade ont i magen.

Hur har ditt barn det i skolan?

Min son som nu är 12 år hade stora problem med koncentrationen, trötthet. Det gick sämre och sämre på prov och förhör, var som att kunskapen inte gick in. Innan gick han i en klass med 18 elever, tydlighet, lugn och arbetsro. När vi flyttade till en storstad var de plötsligt 32 elever i klassen. Stökigt, kamrater som skrek könsord och välte bord. Många var i behov av stöd men de hade ingen speciallärare. Flera kunde knappt skriva sitt eget namn.  Vi tänkte att det mesta beror väl på klassrumsmiljön. Otaliga möten.  Allt las på vår son som fick rådet att skärpa sig och använda hörselsskydd. Från det att han älskade skolan började han nu få ångest hela söndagen. Grät och hade ont i magen.    Fortsatt mer och mer trötthet 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mindre klasser! Tystnad och ro. Undervisning där läraren har tid att förklara. Riktiga läroböcker som ger struktur och överblick.    De använder lösblad och det blir kaos för vår son som har behov av tydlighet.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Gränser för hur många man får vara i en klass    Speciallärare för enskild träning för de som behöver inte bara specialpedagog    Krav att tidigt agera när en elev har väldigt svårt med att läsa och skriva    Bättre arbetsmiljö för lärarna    Vet att inte BUP hör till kommunen men flera i min sons klass har behov av BUP och får där ingen riktig behandling utan bara väntetid till och med ett barn med svåra krigstrauman fick höra att hen inte kan få tid förrän om två år! Och då inte traumabehandling som hen behövde utan stödsamtal endast. Inte konstigt att inlärningen påverkas    Det är barns liv detta handlar om!