Hoppa till innehåll

#136 Ångest kvällen innan eleven ska till skolan, gråter och har ont i magen. Rektor socanmäler och skyller på vårdnadshavaren.

Hur har ditt barn det i skolan?

Katastrof ända sedan skolstart! Möts av oförstående skolpersonal och framförallt utbildningschef och rektorer.  Bristande stöd, ingen förståelse och ingen lyssnar på barnets egna behov som vårdnadshavare förmedlar. Maktspel från rektorerna som använder orosanmälan till socialtjänsten som straff för att barnet inte klarar av att vara i skolan utan elevassistent.  Smutskastning av vårdnadshavare, ökad ångest hos eleven som blir stressad av orosanmälan.  Eleven arbetar bra hemma då eleven får hjälp och stöd i skolarbete.  När eleven vistas i skolan sitter eleven helt ensam och läraren har till Och med glömt bort eleven så eleven inte ens fått skollunch, och glömt bort att följa med eleven till skoltaxi så eleven har fått stå helt ensam och vänta 40 min upprepade gånger på en skoltaxi som ibland inte ens kommit. Ångest kvällen innan eleven ska till skolan, gråter och har ont i magen.  Rektor socanmäler och skyller på vårdnadshavare.  Rektor slutar kontakta vårdnadshavare om plan för återgång till skolan, och kontaktar istället Soc som får medla.  Bytt skola flera gånger, men lika dåligt på alla 5 skolorna vilket lett till ett skolskadat barn.  Utbildningsstyrelsen i kommunen diskuterar att vårdnadshavare är en ”jobbig förälder” bara för att vårdnadshavaren kräver stöd i skolan till eleven. Vårdnadshavare har kontaktat alla makthavare i kommunen i skolvärlden men ingen gör något.  Vårdnadshavare sköter hemundervisning, bokar möten, framför elevens behov och gör anmälan till Skolinspektionen. Skolinspektionen lägger ner ärendet pga att de inte längre utreder enskilda fall.  Vårt fall är inte unikt.. tyvärr är detta en vardag för många elever med Autism , ADHD och dyslexi.  Elever med synliga funktionshinder får omgående hjälp och stöd i skolan.   Men de eleverna med NPF ska till varje pris inkluderas i normala skolan kallas det så fint. Men de förstår inte att det inte innebär att man kan tvinga bort svårigheter som uppstår pga av diagnoserna och fostra bort svårigheter och gå eleven att anpassa sig och lära sig att passa in i ett system som inte fungerar eller är anpassat för dem.  Ofta får man höra dessutom att ja men hon och han har samma diagnos , och de klarar det och det.   Men man måste även tittat på individens enskilda behov.  Sedan är det ofta man får höra att pojkar med samma diagnoser har fått mer stöd än vad min dotter får.  Några pojkar med samma diagnoser har fått elevassistent.  Det är också något som behöver ändras, det är inte bara pojkar som har diagnoser.  Sluta smutskasta och orosanmäla vårdnadshavare för problem som ni i skolan skapar!  Ta ert ansvar! Lyssna på eleven och vårdnadshavare!  Ge eleverna med NPF en chans och samma rättigheter att tillgodogöra sig utbildningen som eleverna som inte har diagnoser, som klarar av att anpassa sig till skolans fyrkantiga förhållningssätt!  Utbilda alla skolpersonal inom NPF!  Ge våra barn en fungerande skolgång!  Och sluta skapa otrygghet med era orosanmälningar!  Varje barn räknas!  #enskolaförALLA

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Elevassistent.  Kompetent skolpersonal, lugn och ro och trygghet i skolan.  Samarbete även från skolans håll med vårdnadshavare.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Ge alla elever med NPF lagstadgad rätt till elevassistent.  I en önskvärd värd öppna resurs skolor med specialistkompetens inom NPF i alla kommuner.