Hoppa till innehåll

#138 Barnet blängde på psykologen och sa ”skolan är som en boll med vassa taggar på, typ ett coronavirus, och helt omöjlig att komma in i”

Hur har ditt barn det i skolan?

Vi har två barn med ”problematisk skolfrånvaro”. Det har tagit år att få rätt stöd, utredning och fungerande anpassningar. Fullt fungerande är de fortfarande inte men idag har i alla fall barn 1 plats i särskild AST-klass och barn 2 anpassad studiegång och resurspedagog. Men barn 1 missade i stort sett åk 4-7 helt, en intelligent unge som ligger så back att grundskolan aldrig kommer bli godkänd.   Utredaren försökte förklara skolan som den berömda boxen som inte alla passar i. Barnet blängde på psykologen och sa ”nej, skolan är som en boll med vassa taggar på, typ ett coronavirus, och helt omöjlig att komma in i”

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Först och främst måste broarna mellan skola-BUP-soc vara hinderfria. Det ska inte ta flera år att få en diagnos och du ska inte behöva vänta på en diagnos för att få riktig satsning på anpassningar. Det är inte i enlighet med skollagen. Sedan måste anpassningarna vara individuella. Att skryta med ett resurscentrum som enbart består av att sätta barnet i en egen vrå med ett papper och säga jag kommer tillbaka sen är ju helt kompetensbefriat. Jag har själv jobbat i förskola, skola och särskola och behandlas ändå som mindre vetande som förälder. På så många skolor lyfts ”de besvärliga barnen” bara ut ur klassrummet och får gå en promenad med en outbildad vikarie.  

Tack vare att vi fick en plats i en AST-klass för barn 1 och bytte till en fristående skola för barn 2 fick vi äntligen allt vi behövde, även om det fortfarande är knepigt att få dem till eller stanna i skolan så finns nu kunskap och intresse att skruva på anpassningarna från dag till dag och inte låta veckor passera till nästa åtgärdsprogram ska skrivas. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Jag är själv politiker och har just tagit mig an den här frågan i vår kommun och region. Vi måste täppa till fallgroparna mellan olika instanser och få dem att arbeta samtidigt, inte bolla barnen fram och tillbaka medan tiden går. Anpassningar måste till direkt annars hinner tex hemmasittande rota sig. För varje dag som går blir det svårare att gå tillbaka. Som vuxen och anställd har du rätt till sjukskrivning för utbrändhet, rehabilitering och stöd vid återkomst till jobbet. Jag anser att vi måste kunna sjukskriva utbrända barn också och det är en politisk fråga att få lov att göra det.  

Vi politiker måste också se till att stödet till föräldrar fungerar hela vägen från skolan till försäkringskassan. Det är en oerhörd samhällskostnad att föräldrar bränns ut på kuppen. Barn som klarar skolan klarar livet bättre vilket också sänker samhällskostnaden. Vi måste ge barnen en skola som är trygg med ordning och reda, att NPF-anpassa hela skolan är bra för alla elever. Jag skulle kunna skriva en hel bok om det här känner jag.