Hoppa till innehåll

#139 När han skulle sluta på förskolan hade de äntligen förstått vikten av stöd och de sista månaderna på förskolan fungerade det överlag bra

Hur har ditt barn det i skolan?

Min son är 7 år och går i förskoleklass. Han har autism och ADHD.  Redan i förskolan fick vi kämpa mycket för att se till att förskolan gav stöd och rätt förutsättningar för att må bra och kunna på möjlighet till att lära och utvecklas. Vi fick tom anmäla förskolan till kommunen i ett försök för att vår son skulle få det stöd som han behövde.  När han skulle sluta på förskolan hade de äntligen förstått vikten av stöd och de sista månaderna på förskolan fungerade det överlag bra. 

Vid överlämningssamtalet till skolan var både förskolan, specialpedagog och vi vårdnadshavare mycket tydliga med att vår son behövde en resursperson och andra insatser för att kunna må bra och få grundläggande förutsättningar för att kunna utvecklas.  Skolan var även de mycket tydliga från början. Vi arbetar inte med att ett barn har en resurspedagog. Vi arbetar i ett team runt barnet. 

Vi påpekade extra mycket att vår son är rymningsbenägen och behöver minimum tillsyn hela tiden.  Det dröjer inte många veckor förrän vår son hade lämnat skolans område och börjat gå hemåt utan att personal såg det. 

Denna gång hade de tur, de upptäckte det ganska snabbt och vår son hade bara hunnit gå iväg ca 500 m från skolan, när han hittade en bänk som han satt på när personal hittade honom. Anledningen  till att han satt på bänken var att han inte visste vilket håll han skulle gå för att komma hem. Vilken tur! 

Efter denna händelse har det hänt vid flera tillfällen att vår son har rymt, sprungit bort eller gömt sig. Dvs helt enkelt så har personalen inte vetat var son har befunnit sig. Detta trots att vi föräldrar är väldigt öppna av oss och pratar med så många pedagoger som möjligt för att sprida information om vår son. All personal som kommer i kontakt med vår son behöver ha information om hur  man bäst bemöter honom för att undvika att får utbrott, blir utåtagerande, rymmer eller blir överbelastad och helt dränerad på energi.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Vår son behöver en resursperson som enbart fokuserar på vår son och hans behov. Han har visserligen tillsyn hela dagen, men det är skillnad på att ha tillsyn hela dagen eller ha en resursperson som enbart fokuserar på en elev och försöker förekomma och läsa av eleven.  Vår son blir superlätt mentalt trött och överbelastad. Vi anser att det bör finnas ett ledigt rum för vår son när han behöver det. Han har behov utav att komma ifrån intryck en stund, speciellt ljud och sociala relationer.  Skolan måste helt enkelt göra fler anpassningar för att vår son ska orka en hel dag och vecka i skolan. 

Just nu behöver vi vabba en dag i veckan och jag hämtar ofta tidigare, trots att jag är sjukskriven på 50 % och behöver min återhämtning. Men det är svårt att få till, eftersom skolan dränerar vår son på energi och vi får ta konsekvenserna av det hemma.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

För det första så måste det tillsättas mer personal. Gäller både i förskolan och i skolan. Det är för stora klasser och för få lärare. Det finns många barn som inte mår bra av stora grupper. 

Det behövs mer kompetens kring npf problematik. Fortbilda all personal.  Tillsätt mer pengar/större budget för att minska barngrupperna, fler lärare och bättre lokaler. Nya fina lokaler som har stora torg och matsalar, men väldigt få små rum där barn kan dra sig undan, som många barn behöver. 

Ta in expert hjälp och npf anpassa förskolor och skolor.  Läroplanen måste anpassas efter alla barn, speciellt efter Ferrari bilar. Inte enbart utifrån Volvo bilar. Är läroplanen anpassad efter Ferrari bilar hade även Volvo bilarna hängt på och klarat målen. Win win för alla !