Hoppa till innehåll

#140 Min son med ADHD har inte fått följa med på museibesök och då läraren inte tyckt sig kunna hantera honom ihop med alla andra barn

Hur har ditt barn det i skolan?

Min 11-årige son (med ADHD) har inte fått följa med på museibesök och klassutflykter osv då läraren inte tyckt sig kunna hantera honom ihop med alla andra barn. Istället för att skolan organiserar så att en extra vuxen kan följa med har vi då flera ggr fått telefonsamtal om att han inte får följa med. Är det Ok ???!!!

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mer personal, mer en-till-en hjälp, mindre grupp.  Mer positivt inställda vuxna och anpassade uppgifter.  Nej de får inget av detta.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Läroplanen måste rivas upp o skrivas om onk kunskapskraven som ör alldeles för högt ställda.