Hoppa till innehåll

#142 Nu gäller det bara att högstadiet är med på tåget. Ny skola, nya vuxna och nya klasskamrater. En kämpig resa hittills, men det är inte läge att luta sig tillbaka.

Hur har ditt barn det i skolan?

När vår son började åk 2, rasade allt. Han klarade inte av att gå in i skolan, och inte att träffa sin lärare.  Lösningen blev förmiddagar på fritids och sedan hem. 

Under hela åk 2 var han hemmasittare. Skolan var fantastisk!  Vi hade ett helt team som stöttade, kom med lösningar och gjorde allt för att få honom tillbaka! 

När åk 3 började gick han rakt in i klassrummet och satte sig i bänken!  En sådan seger!  Han fick resurs, dator och allt som han behövde för att klara sina dagar.  Han går nu ut åk 6, med fantastiska betyg! 

Nu gäller det bara att högstadiet är med på tåget..  Ny skola, nya vuxna och nya klasskamrater.  En kämpig resa hittills, men det är inte läge att luta sig tillbaka.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Tydlighet   Hjälpmedel (dator)  En lärare utbildad inom NPF

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Genomgå en utbildning där de lär sig hur barnen m diagnoser upplever sin skoldag.