Hoppa till innehåll

#164 Skolan tycker att bup och hab ska in och agera. Bup tycker inte att de har i skolvärlden att göra. Det ligger på habs bord. hab säger att de inte kan gå in och tvinga skolan.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn mår inte bra i skolan, då hon känner att ingen tror på henne. Allt som händer är hennes fel. Blivit kallad för att hon är farlig, då hon hamnar i affekt för orden inte räcker till och då slogs hon mot en lärare. Hon rymmer från skolgården. I klassrummet, får hon jobba med allt som alla de andra. Hon självskadar sig själv, varje dag drar hon av sina naglar och lägger i väskan eller biter sig hårt på läppen att det blir så inflammerat. När man tar detta med rektorn så tycker hon på att då får hon gå på bup och ha mer medicin för sitt mående. Nej, hon behöver anpassning i skolan. Tänk om man hade kunnat ibland tänka snabbt vid sådan situationer och sagt till vederbörande, tänk om det fanns medicin för dumhet så hade du behövt det. De motarbetar mig hela tiden, psykolog på skola, rektor, lärare, Elevhälsochef. Det är inte jag som blir lidande, det är min dotter. Som blir utsatt psykiskt varje dag. Det är en smärta i mig att bli tvingad att skicka iväg henne varje dag, för annars får orosanmälningar bakom mig. Detta är direkt information från socialen i kommunen. De tycker på skolan att bup, hab ska in och agera i skolan. Bup tycker att de inte har i skolvärlden att göra. Det ligger på habs bord, hab säger att de kan inte in och tvinga skolan. Jag får anpassar mig så mycket på alla plan hela tiden för att hjälpa till. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver utbildad personal runt om sig, som förstår vad autism innebär. De blundar för det som händer runt om henne, de vill lägga skuld på andra. Som skolskjuts till och från skolan, det är där hon mår dåligt. De tror att hon är ett experiment som de ska testa sina teser på. Att man berättar att mitt barn inte kan gå till stranden och då tycker dom att de ska hon fixa. Man kommer och hämtar på skolan och min dotter ser mig och släpper fasaden, och ilskan kommer. Läraren, detta var skumt, hon som har varit så duktig hela dagen. Ja, det mår vara hänt sa jag, men detta är som händer när tryggheten kommer för henne då släpper man masken och kan släppa på allt tufft som har varit. De tycker att de anpassar med belöningssystem och personal på skolgården. Men de är framme för sent, pga min dotter inte kan läsa sociala koder och då blir hon arg och sticker. Då kommer dom. Men de hjälper aldrig till att tolka det som är jobbigt för henne. De låter inte henne vara när hon är i affekt, så då springer de efter och matar med en massa ord. Min dotter blir utsatt för mycket utav personer negativt, hamnar de på hennes svarta lista. Hade pratat med fritids om detta, för denna hade agerat rätt dumt mot henne. Sen när han ser henne och säger till henne inför mig jasså har jag hamnat på din svarta lista. Har haft samtal med många inblandade på skolan att de måste anpassa i klassrum, raster, matsal och gympa, att hennes bägare blir full för en hel dag i skolan. Då hon kraschar varje dag hon kommer hem. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

I min kommun/Sverige hade jag önskat att det läggs mer pengar på resurs i skolorna. Utbilda lärare rejält vad npf innebär och vad som kan bli påföljder av att det inte anpassas, det psykiska måendet blir sämre, barnet i fråga börjar skada sig själv. För det psykiska måendet blundar skolorna för även särskola. Detta är inte på deras bord, trots de får hjälpmedel/strategier i skolan hur de ska hantera detta. Får inte barn med autism gå i särskolans värld så tycker jag att det ska finnas en klass för dom på varje skola, med rätt utbildad personal. Där det anpassas inviduellt för varje elev. Att funkar det inte i skolvärlden att skolan kan anpassa att ge form av hemma studier.   Eller att nu inte att det går med en klass för dessa barn, anställ en utbildad resurs då för varje barn.