Hoppa till innehåll

#165 Många timmar i skolan gör dom trötta och utåtagerande. Men det bemötandet vi får av skolan är bra och konstruktivt då vi testar olika åtgärder och utvärderar. Dialog är viktigt.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mina barn (två med ADHD) går till skolan varje dag och är oftast positiva. Mycket pga. av klasskamrater och tillhörigheten men deras motivation att prestera är sämre då dom har svårare med inlärning i samma tempo som andra. Ofta är det mycket skolarbete och inlämningar som är på gränsen att bli godkända, många ämnen blir icke godkända – vilket sätter sig på självkänslan. Många timmar i skolan som gör dom trötta och utåtagerande. Men det bemötandet vi får av skolan är bra och konstruktivt då vi testar olika åtgärder och utvärderar. Dialog är viktigt.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Ett ömsesidigt engagemang/förtroende mellan elev, förälder och skola. Löpande kommunikation och åtgärdsplaner då barn och ungdomar mognar olika. Återkoppling och uppföljning. Anpassningar och studiero efter barnets behov. Mitt barn får det till stor del om man jämför med vad andra barn får.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Skolan idag är inte designad för inkludering av barn med speciella behov, det saknas resurser och specialkunskap samt tid och ett engagemang  att stötta dessa barn och ungdomar. Inget barn vill misslyckas men skolan och betygen är en stressfaktor som kommer att påverka hela deras liv och förutsättningar. Fler specialpedagoger, nya inlärningssätt/pedagogik och verktyg för skolan att bemöta alla elever. Satsa mer pengar och skapa en trygg och säker miljö för våra barn/ungdomar.