Hoppa till innehåll

#166 Sluta banka in runda personligheter i skolans fyrkantiga hål! När ni bankat tillräckligt länge så går de sönder. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn avslutar nu åk. 8. Utan godtagbara betyg i ett enda ämne. Han har haft ofrivillig frånvaro som började sporadiskt i tredje klass vilket ledde till heltid i fjärde. Han har kämpat sedan start.   

I åk. 5 kom han in på kommunens särskilda undervisningsgrupp för autister, men då var han redan utbränd. I VGR sjukskriver man inte utbrända barn, så skolans krav på att komma tillbaka gjorde istället att han blev ännu sämre i sitt mående. Så då fick han så mycket ångest och depression att han satt instängd i sitt rum i ett års tid. Slöt sig inom sig själv och stängde ute allt annat.   

Denna termin har hen under fem veckor lyckats ta sig till skolan den timme som hen är schemalagd på 1:1 undervisning. Tack vare personal som vet vad de sysslar med!    

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver 1:1 undervisning. Det får hen nu.  En projektbaserad undervisning byggd på barnets egen nyfikenhet och motivation hade gjort hen motiverad och ökat chansen till en lyckad skolgång.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Elever med NPF måste erbjudas en utbildningsform som ger dem möjligheten att lyckas i skolan och inte som nu ett system som slår ut dem! Börja se dessa elever som möjligheter till en färgrik mix av personligheter och infallsvinklar, låt de visa vad de kan på det som de klarar av och framförallt SLUTA BANKA IN RUNDA PERSONLIGHETER I SKOLANS FYRKANTIGA HÅL! När ni bankat tillräckligt länge så går de sönder.