Hoppa till innehåll

#167 Öka kunskapen om svårigheterna vid till exempel adhd. Att man inte per automatik har lägre begåvning när man har en diagnos.  Bemötande, bemötande och bemötande – det är avgörande i mååånga lägen.

Hur har ditt barn det i skolan?

Ledningen har koll på vilka behov mitt barn har, vilket bemötande som behövs för att mitt barn ska lyckas. Sedan kommer det till lärarnivå. Lärare som anser att man bara ska förstå, lyssna på timslånga genomgångar, bestraffningar för att man pratar rakt ut, frånvarorapport om man tappar tråden och pratar om annat. Okunskap om varför man behöver stötta eleven med påminnelser, varför man behöver skriftligt studiematerial och inte allt i en iPad, noll förståelse för att beteende som uppstår är en konsekvens av att man till exempel inte förstått uppgiften eller för lång genomgång så fokus tappas. Kan göra listan jättelång men framförallt bemötandet är nog det sämsta i världshistorien. Pratar till eleven som den är mindre vetande, pratar över huvudet och massor därtill. Och allt det rör sig om är en ADHD -diagnos. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Ett bättre bemötande, stöd i att hitta tillbaka till samtalet, inga bestraffningar, stöd i att förstå uppgifterna när man märker att eleven svävar ut.   Och nej så är det inte i dagsläget.   

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Öka kunskapen om svårigheterna när man har exempelvis ADHD.  Att man inte har per automatik lägre begåvning när man har en diagnos.  Bemötande, bemötande och bemötande – det är avgörande i mååånga lägen. Alla kan plugga till lärare men få kan undervisa.