Hoppa till innehåll

#168 Han får höra kommentarer från lärare om att ”om du inte kan vara i klassrummet och göra skoluppgifter behöver du inte komma hit”

Hur har ditt barn det i skolan?

Min son tycker om att gå till skolan, att lära sig och träffa sina klasskompisar. Skolan vill dock att han är där så lite som möjligt för ”vad ska han göra när han är där”.  Han får höra kommentarer från lärare om att ”om du inte kan vara i klassrummet och göra skoluppgifter behöver du inte komma hit”.  Skolan vill skapa en hemmasittare istället för att anpassa verksamheten så en glad och nyfiken pojke med ADHD får den utbildning han har rätt till.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Det stöd som skulle behövas är möjlighet till undervisning i en mindre undervisningsgruppen av pedagoger med rätt attityd och driv för att jobba med hans koncentrationssvårigheter. För att minska antalet intryck som tar fokus från skolarbetet och möjlighet att anpassa undervisningsmetoderna så de fungerar för hela gruppen.  Det stöd som skolan kan erbjuda är en resurs till klassen som kan ta bort sonen från klassrummet när han stör.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Skapa bättre förutsättningar för ALLA barn att trivas och känna glädje i att lära sig i skolan.   Vi behöver mindre klasser, fler pedagoger i klassrummet, ändamålsenliga lokaler och en skola som ser elever med ej godkända omdömen i ett eller flera ämnen som ett misslyckande för skola och inte för eleven.  Sluta tränga ihop 25 elever i klassrum för 12-15 elever och dra inte in på antalet pedagoger per klass.  Ta ansvar för alla elever och sluta skapa hemmasittare.