Hoppa till innehåll

#181 Lärare har uttryckt att hen ”förstår inte instruktioner”, ”tramsar bara, pratade ju tidigare”, ”gör detta för att slippa undan uppgifter” och så vidare – listan kan göras lång.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt barn har Selektiv mutism som är ett ångestsyndrom som gör att det låser sig när hen ska prata i situationer där det känns obekvämt som ett exempel. En logoped liknade det med känslan en person med exempelvis spindelfobi får om man sätter en spindel på dennes arm och säger ”den är ju snäll, så varför är du rädd” Det hjälper inte att stressa och pressa ”men du pratade ju igår” det förvärrar bara tillståndet.  Hen har under flera år blivit utsatt för kränkningar och mobbning renutsagt på grund utav detta och sorgligt nog inte bara av elever. Lärare har uttryckt att hen ”förstår inte instruktioner” ”är för dum att kunna förstå hur dåligt hen faktiskt förstår” ”jag ska tvinga hen att prata” ”hen har nog fler svårigheter och behöver utredas för autism” ”hen tramsar bara, pratade ju tidigare” ”hen gör detta för att slippa undan uppgifter” osv, listan kan göras lång. I alla utredningar som gjorts visas absolut inget problem med hens intellekt, tvärtom ligger det högre än genomsnitt i skattningsskalorna.  Hen har blivit separerad från sin klass och jobbar enskilt men upplever själv att hen blir satt där helt utan uppgifter som någon slags förvaring. Detta har lett till att mitt barn har slutat gå till skolan helt och hållet.  Hen har alltså stått ut med skoldagar som varit vidriga i flera år (går nu i åk 9) men nu när skolan ”isolerat” hen har det tagit helt stopp. Som förälder blir man extremt ledsen och upprörd på skolans agerande! 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Hen behöver göra muntliga presentationer utan tidspress med bara läraren alternativt med få elever som hen känner sig trygg ihop med. Hen har sagt själv att hen gärna deltar i klass men det lyssnas ej på  

Nej tyvärr inte, han får ”arbeta” helt ensam i separat klassrum. Hen får inte förklaringar om vad hen behöver göra och får inte uppgifter. Det blir som en slags förvaring bara 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Öka kunskapen i skolan kring barn med svårigheter och sluta se mellan fingrarna när problem uppstår.  Konkret göra skolan individanpassad som den egentligen ska vara, sätta in fler resurser och specialpedagoger som kan hjälpa till inte bara på ”onsdagar en gång i månaden” utan hela tiden  Skolan ska vara en trygg plats att gå till för alla petsoner