Hoppa till innehåll

#182 Min dotter placerades på ”Vinden” i en anrik skola i ett välbärgat område. Skolan var extremt duktiga på att beskriva alla möjliga mambo-jambo åtgärder i text. I teorin ser det fantastiskt ut. I praktiken är det katastrof. 

Hur har ditt barn det i skolan?

Jag har personliga erfarenheter av detta då min dotter placerades på ”Vinden” i en anrik skola i ett välbärgat område. Till saken hör att vi är angelägna och engagerade föräldrar och detta skedde de facto i samråd med oss och framställdes som en fin möjlighet för dottern som var mobbad och har ADHD. Det skrevs fantastiskt fina handlingsplaner och åtgärdsprogram…. Men det var där det stannade, vid pappersprodukter. Ingen levde upp till planerna. Efter tre månader in på höstterminen 2021 då dottern börjat på ”Vinden” i år 8. Började vi verkligen utreda vad som pågick i skolan. Det visade sig att:    

1.       Den personal som det aviserades skulle arbeta på ”vinden” eller lärcenter som de egentlighen heter inte arbetade där utan hade omplacerats på skolan där de behövdes mer pga budget. 

2.       Vårt barn fick inte undervisning i alla kärnämnen. De ämnen som hon ibland fick undervisning i utfördes av obehörig personal som på sin höjd hade en barnskötarutbildning. Observera då att vår dotter inte har några som helst inlärningssvårigheter utan problemet var att hon var ledsen och rädd att gå till skolan eftersom hon var mobbad pga sin ADHD. 

3.       Skolan (rektor & bitr. rektor) var extremt duktiga på att formulera åtgärder och beskriva alla möjliga mambo-jambo åtgärder i text. I teorin ser det ut som att dottern fått helt fantastiskt anpassad undervisning. I praktiken är det katastrofalt. 

4.       Personalen på skolan intalade dotern om att hon aldrig skulle kunna gå ut skolan med godkända betyg i alla ämnen. Hon påtalade att hon skulle söka till Södra Latins gymnasium varpå personalen hade övertygat henne om att det nog aldrig kommer ske och att hon skulle satsa på att bli tex frisör istället (OBS att detta skedde i åk 8) och att dottern hade godkända betyg i samtliga ämnen. 

5.       Bitr rektor säger att dottern får undervisning i alla ämnen. Ämneslärarna på skolan vittnade om annat. 

6.       Eftersom barn på ”vinden” anses vara lite mindre värda upprättades ingen kränkningsanmälan när dottern blev mobbad. Skolan lät oss mejlledes tro att kränkningsanmälningar till kommunen hade upprättats men detta hade inte gjorts. Detta bekräftades senare av kommunen. I ett mejl till oss skriver rektorn att processen inte var på plats och att detta nu var nu åtgärdat på skolan men att åtgärderna för dottern varit många osv…. fullständig bullshit! Men skickligt formulerat. 

7.       Eleverna i år 9 på ”vinden” fick sitta avsides vid ett eget bord på niornas bal och middag. När rektorn berättade om resultat och slutbetyg var dessa elevers resultat inte inräknat. Detta återberättades av en pedagog på skolan.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Vi har nu bytt skola! Mitt barn behövde vänner och kompetenta pedagoger med ett kreativt tänk som förstår att man inte kan behandla alla NPF barn på samma sätt. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

UTBILDNING och kontroller! Uppföljning att åtgärdsplaner, handlingsplaner etc inte bara är teoretisk vilseledning.