Hoppa till innehåll

#198 Sonen var hemma i stort sett hela högstadiet. Nu i en rättstvist med kommunen om rätt till anpassat gymnasium med internat.  Det har vi varit sedan innan sonen slutade högstadiet och håller på än.

Hur har ditt barn det i skolan?

Hemma i stort sett hela högstadiet. Nu i en rättstvist med kommun om rätt till anpassat gymnasium med internat.  Det har vi varit I stort sett sedan innan sonen slutade högstadiet och håller på än

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Anpassat litet sammanhang. Utanför hemkommun pga mobbing och att sonen inte går ut knappt här.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Hemkommunen vill ge sken av att ha fina skolor och när du är högpresterande så finns det mycket kommunen gör men samtidigt har kommunen högt antal av elever som går ut utan betyg och där satsas ingenting och många går ut i utanförskap