Hoppa till innehåll

#200 Mitt barn Vantrivs i skolan, kan inte riktigt säga vad, men gråter så fort vi pratar om att gå till skolan, speciellt nu efter en omorganisation som gör att lärarna nu ska agera ämneslärare.

Hur har ditt barn det i skolan?

Vantrivs, kan inte riktigt säga vad, men gråter så fort vi pratar om att gå till skolan, speciellt nu efter en omorganisation som gör att lärarna nu ska agera ämneslärare, men skall tilläggas att det var svårt redan innan. Finns inget som motiverar, dock saknar mitt barn att hänga med polarna på rasten. Men det är rörigt, mycket ljud och enligt mitt barn inte tydligt och anpassat efter de behov som behövs. Men det är svårt när mitt barn inte riktigt kan säga vad som behövs. Vi blev lovade ett litet sammanhang med få elever i en klass, men detta tog man hastigt och lustigt bort från vår skola pga besparingar. Man tror heller inte på elevassistenter i denna skola och vi kan därför inte heller testa det som en metod för att få det att kännas tryggt att gå till skolan.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Kortare dagar.  Aktiva pauser.  En vuxen person att vända sig till, men mycket möjlighet till lek.  Korta lektioner med paus och tydligt vad som ska göras under just den korta lektionen och sedan en ny start efter paus, med tydlig instruktion vad som ska göras då. I lagom mängd. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Fler resurser till skolorna. Mer tid för eleverna. Extra stöd om det behövs. Små klasser med färre elever och extra stödpersoner om behov finns. Någon som är mellanhand mellan kommun, lärare och elever som kan stötta och hjälpa till att ge råd. Lära känna eleven så att denna extraperson kan hjälpa skolan och eleven att lyckas.