Hoppa till innehåll

#202 Se till elevens behov och tillsätta TIDIGA insatser utan att hela tiden tänka budget och skylla ifrån sig på andra partier. Sluta svika vår framtid!!!

Hur har ditt barn det i skolan?

Ska börja trean. Kan varken läsa eller skriva ännu och hens arbetsminne är kraftigt nedsatt. Ska utredas för NPF. Expressiv språkstörning.  Logoped har skrivit i sitt utlåtande att hen behöver avsevärt mycket stöd och anpassningar. Vad skolan gör? Tar BORT resursen i klassen. Speciallärare kommer tidigast in om ca 4 veckor för att starta anpassningar. Vad ska mitt barn göra under tiden? Må allt sämre? Vilket i sig resulterar stillasittande och viktuppgång…

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mycket stöttning och vägledning. Starta en utredning om dyslexi då detta ligger i släkten och hen uppvisar tydliga tecken på detta. En resurs i klassen så information/instruktioner får ta tid att ta till sig.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Se till elevens behov och tillsätta TIDIGA insatser utan att hela tiden tänka budget och skylla ifrån sig på andra partier. Sluta svika vår framtid!!!